სამხედრო ჟეტონები (Dog Tag)

 

ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი სამხედრო ჟეტონების ბეჭდვა. 
ყველა ჟეტონი შეიცავს 5 ხაზს თითოეულში 13 სიმბოლოს. 
 
სტანდარტული ჟეტონები აშშ არმიის შეიცავს შემდეგ ინფორმაციას:
1 ხაზი: გვარი
2 ხაზი: სახელი
3 ხაზი: პირადი ნომერი (შეიძლება ჩაენაცვლოს დაბადების თარიღი ან პასპორტის ნომერი)
4 ხაზი: სისხლის ჯგუფი (1–ლი – 0(1), მე–2 –А(2),მე–3 – В(3), მე–4 – АВ(4),მიეთითება მხოლოდ დადებითი რეზუს  ფაქტორი РОS(positive). უარყოფითი რეზუს ფაქტორი არ მიეთითება. 
5 ხაზი : სარწმუნოება (მართლმადიდებელი);( კათოლიკე) ან (ათეისტი), აღნიშნული ველი შეიძლება შეიცვალოს ზედმეტსახელით.
სორტირება:

DOG TAG სამხედრო ჟეტონები

DOG TAG სამხედრო ჟეტონები
  ქართულენოვანი და ინგლისურენოვანი სამხედრო ჟეტონების...
3.00 GEL