დროშა ბახრამით

დროშა ბახრამით, ორმხრივი(ორმაგი), დაბეჭდილია ატლასის სადროშე ნაჭერზე, გარშემო შემოკერილია ორმაგი გვირისტით, გარე პერიმეტრი მუქი ოქროსფერი ბახრამითაა დამშვენებული.

კატეგოირიაში პროდუქტები არ არის.